Dyson

Tack för att du besöker webbplatsen för återkallande av AM04 och AM05.

Bild av AM04 och AM05.

Vi återkallar frivilligt alla värmefläktar av typen AM04 och AM05 på grund av en potentiell säkerhetsrisk. Av en miljon sålda maskiner på marknaden finns ett litet antal som har kortslutits, och som resultat av detta har det uppstått en mindre brand i maskinen. Det har inte registrerats några skador på personer eller egendom, men säkerheten har alltid högsta prioritet för oss.

Därför återkallar vi alla maskiner och reparerar dem.

Reparationen är gratis (inklusive hämtning och retur), och vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig. Så här går det till:

Registrering
Det finns tre enkla steg på den här webbplatsen som hjälper dig att registrera dig för reparation.

Hämtning, reparation och service
Vi hämtar din värmefläkt och reparerar den. Vi ser också till att utföra service på den och rengöra den.

Retur och garanti
Vi skickar tillbaka den till dig tillsammans med en ny 2-årig garanti på delar och service.

Först ska vi ta reda på om din maskin påverkas.