Dyson

Tack att du besökte AM04 och AM05 återkallelsesidan.

Bild på apparaten AM04 och AM05.

Vi utför en frivillig återkallelse för värmarna AM04 och AM05 beroende på en möjlig säkerhetsrisk. Världsomfattande har vi sålt miljontals värmare varav endast ett fåtal fått kortslutning och orsakat en lite intern eldsvåda. Olyckor och egendomsskador har inte skett, men vi hos Dyson poängterar alltid säkerhet.

Därmed återkallar vi alla apparater och utför nödvändiga reparationsåtgärder.

Reparationen är gratis (inklusive leverans- och returkostnader), och vi har gjort den så enkel för dig som möjligt. Som följande sker detta:

Registrering
Sidan har endast tre enkla steg för att registrera apparaten för reparation.

Leverans, reparation och service
Vi tar emot din värmare och reparerar den. Vi utför även full service och rengöring på den.

Returnering och garanti
Vi returnerar apparaten till dig med en 2 års garantiperiod som täcker både delar och arbete.

I första punkten kontrolleras om din värmare berörs av återkallelsen.