Dyson

אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט לאחזור AM04 ו-AM05.

אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט לאחזור AM04 ו-AM05.

אנחנו מאחזרים מרצוננו החופשי את כל מחממי AM04 ו-AM05 בשל בעיית בטיחות אפשרית. מתוך מיליון מחממים שנמכרו בכל רחבי העולם, ידוע לנו על ארבעה מקרים שבהם הם גרמו לקצר שהוביל לשריפה בתוך המכשיר. לא היו מקרים של פגיעות בנפש או נזק לרכוש, אבל בטיחות נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו.

זו הסיבה לכך שאנחנו מאחזרים את כל המכשירים ומחליפים אותם במחממים חדשים לגמרי.

בדומה לכל המחממים החדשים, המחמם החדש שלך מגיע עם אחריות לשנתיים. הוא יישלח אליך ללא תשלום, ואנו נאסוף את המכשיר הישן שלך ונמחזר אותו.

התקשר אל מוקד התמיכה להלן כדי להירשם לקבלת מכשיר חלופי: