Dyson

Dziękujemy za odwiedzenie strony dotyczącej akcji bezpłatnej naprawy AM04 i AM05.

Zdjęcie AM04 i AM05.

Prowadzimy akcję bezpłatnej naprawy wszystkich wentylatorów grzejących AM04 i AM05 ze względu na możliwość wystąpienia usterki zagrażającej bezpieczeństwu. Sprzedaliśmy milion wentylatorów grzejących na całym świecie. Wśród nich zauważyliśmy cztery przypadki, w których nastąpiły krótkie spięcia powodujące ich samoczynne, wewnętrzne zapalenie. Nie został zgłoszony żaden przypadek zagrożenia zdrowia lub uszkodzenia mienia. Jednakże bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem.

Dlatego rozpoczęliśmy akcję wycofywania oraz prewencyjnej naprawy każdego urządzenia.

Naprawa jest bezpłatna (włącznie z odbiorem i dostarczeniem), a cały proces został ułatwiony z myślą o wygodzie klientów. Oto kolejne etapy:

Rejestracja
Należy przejść trzy proste kroki na tej stronie, aby zarejestrować urządzenie do naprawy.

Odbiór, naprawa i serwis
Odbierzemy Twój wentylator grzejący i naprawimy go. Zostanie on również poddany procesowi serwisowemu i czyszczeniu.

Zwrot i gwarancja
Dostarczymy go z powrotem, wraz z nową 2-letnią gwarancją na części i serwis.

Pierwszy krok polega na sprawdzeniu czy Twój wentylator grzejący może stwarzać zagrożenie.